Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Naujienos

 

 Integralios pagalbos paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra Ignalinos rajone

skaityti daugiau...


Dūkšto globos namus rasite čia:

Dūkšto globos namų Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centrą rasite čia:

Transporto paslaugos

 

Dienos centro transporto paslaugos teikiamos:

  1. suaugusiems neįgaliesiems;

  2. pensinio amžiaus asmenims.

Už transporto paslaugas Dienos centro paslaugų gavėjai moka tik nustatytą nuvažiuoto 1 km kainą.

Su Dienos centro transporto priemone galima vykti į - gydymo, medicininės reabilitacijos įstaigas; protezavimo įstaigas; sanatorijas; Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; stacionarias globos įstaigas.

Visais atvejais transporto priemonę naudojant savaitgaliais, švenčių dienomis ar darbo dienomis daugiau kaip 8 val., mokama pilna nustatyta nuvažiuoto 1 km ir naudojimosi transporto 1val. kaina.

Jei tuo pačiu metu transporto priemone vyksta keli paslaugų gavėjai, mokestis proporcingai dalijamas visiems vykstantiems, išskyrus lydinčiuosius asmenis, kuriems mokestis už transporto paslaugas neskaičiuojamas.

Asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugą, kreipiasi į Dienos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą, kuriame nurodo kelionės datą, maršrutą bei vykimo priežastį ;

  2. asmens dokumentą;

  3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;

  4. dokumentus, liudijančius paslaugos reikalingumą (gydytojo pažyma, kvietimas ir kt.).

Naudojimosi, Dienos centro transporto priemone, įkainiai:

Kaina už 1 nuvažiuotą km.

Kaina už naudojimo 1 val.

0,32 Eur

2,32 Eur

Mažiausias mokėtinas naudojimosi transporto priemone laikas – 0,5 val.

 

Už transporto paslaugą atsiskaitoma tik pavedimu į įmonės sąskaitą -

LT39 7300 0101 1668 0557 AB Swedbank, banko kodas 73000.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu – 8 620 38747 (nuo 8 iki 17 val.)