Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Naujienos

 

 Integralios pagalbos paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra Ignalinos rajone

skaityti daugiau...


Dūkšto globos namus rasite čia:

Dūkšto globos namų Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centrą rasite čia:

VIZIJA

Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centras ( toliau Centras) – atvira visuomenei socialinių paslaugų įstaiga, teikianti visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, nuolat tobulėjanti savo paslaugų kokybe bei profesionalumu. Ypatingas dėmesys skiriamas Centro darbuotojų santykiams su klientais ir lankytojais. Darbuotojai sutelktai sprendžia iškilusias problemas, pasinaudodami vieni kitų patirtimi ir profesiniais gebėjimais. Kiekvienas, kas besikreipia į šią įstaigą, yra maloniai išklausomas ir jam suteikiama reikiama socialinė pagalba. Centras, bendradarbiaudamas su kitomis įstaigomis, stiprina galimybes suteikti kokybiškas socialines paslaugas Ignalinos rajono tikslinių grupių gyventojams, esantiems sudėtingose situacijose.

Centro veikla grindžiama visuomenės pasitikėjimo ir lūkesčių išsipildymo dvasia.

MISIJA

Teikiant socialines paslaugas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. Siekiama socialinių paslaugų kokybės, nuolat keliant darbuotojų kvalifikaciją, analizuojant savo darbo pasiekimus ir trūkumus. Prisitaikoma prie socialinių paslaugų poreikio kitimo, ieškant naujų resursų ir išteklių. Rengiami ir teikiami projektai įvairių fondų paramai gauti, skirtai socialinių paslaugų plėtrai. Skleidžiama rajono gyventojams informacija apie teikiamas paslaugas, sudaromos galimybes rinktis pagal poreikius paslaugų rūšį, gauti reikiamą informaciją. Bendradarbiaujama su neįgaliųjų organizacijomis, siekiama plėsti socialinių paslaugų įvairovę, kuri pasitarnauja neįgaliųjų integracijai ir socialinės atskirties mažinimui.

FILOSOFIJA

  • Atsakingumas ir profesionalumas, įsigilinimas į esamą problemą, gebėjimas įžvelgti reikiamos paslaugos poreikį asmeniui.
  • Organizuotumas ir nuoširdumas atsižvelgiant į asmens individualius poreikius, pageidavimus, nepažeidžiant jo privatumo.
  • Tolerancija ir veikimo eigos numatymas.

STRATEGIJA

  • Tvari, veiksminga, stabili organizacija, gebanti įvertinti savo veiklą, greitai reaguojanti į pokyčius ir visuomenės poreikius.
  • Darbų ir atsakomybių pasiskirstymas.
  • Ilgalaikės perspektyvos numatymas.
  • Personalo branginimas ir ugdymas.

VEIKLOS TIKSLAI

Dūkšto dienos centro veiklos tikslai:

  • teikti nestacionarias socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas siekiant stiprinti Ignalinos rajono suaugusių asmenų su negalia bei pagyvenusių asmenų socialinę integraciją ir gebėjimus prisitaikyti prie socialinės aplinkos;
  • kurti tokias sąlygas, kad vyresnio amžiaus žmonės ir suaugę asmenys su negalia galėtų gyventi visavertį asmeninį, visuomeninį, profesinį ir kultūrinį gyvenimą;
  • rengti ir įgyvendinti socialines, kultūrines, savarankiško gyvenimo ugdymo, darbinio užimtumo programas.

Nuo 2014m. balandžio Centro patalpose įsikūrusi Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija jau teikia sociokultūrines bei kitas bendrąsias socialines paslaugas tikslinių grupių Centro lankytojams.